Fórmula de la intensitat per a aconseguir un ambient de treball als entrenaments

De tots és coneguda la típica frase “es juga com s’entrena”. Per una banda, aquesta frase té relació amb el model o idea de joc i sobre com aconseguim que dissenyant els diferents entrenaments veiem una transferència de la nostra idea als partits. D’altra banda, la relacionem amb la intensitat i la senya característica d’un equip que vol ser agressiu. Anys enrere, Guardiola va dir en una roda de premsa “Es juga al ritme que s’entrena. En el partit l’encert tàctic depèn del talent del jugador però el ritme depèn de l’entrenament. Si ets una bèstia en els entrenaments, també ho seràs en els partits”.

Seguint aquesta afirmació, proposem una fórmula conceptual que ens pot ajudar a assolir un ambient de treball en els entrenaments i un clima implicant en aquests per part dels jugadors. La fórmula de la intensitat estarà condicionada per 3 variables (d’ara endavant es tractaran com a elements):

1.      MOTIVACIÓ DEL JUGADOR

Aquest, té a veure amb la pròpia predisposició que té el jugador en relació a l’entrenament. És una variable que es veu afectada per una gran quantitat d’aspectes relacionats amb la dimensió psicològica del jugador. Per a Sierul·lo (2009) el jugador està constituït per una sèrie d’estructures que conformen la seva condició. Aquest autor ha sigut i és una referència pel que fa a l’entrenament del futbol i atenent a la perspectiva que proposa, la motivació del jugador tindria incidència principalment en la seva estructura emotivo-volitiva, però també en la socio-afectiva.

Aquest primer element és el principal dels 3 i és la base imprescindible sense el qual aquesta fórmula perd la lògica. Si ens fixem en la iniciació esportiva trobem alguns casos de nens (pocs) que per diferents circumstàncies practiquen un esport, que no els apassiona ni els motiva, per que estan obligats, en aquest cas pels pares. En aquest cas, per molt que la nostra actitud com a entrenador sigui la idònia així com el disseny de les tasques, difícilment podrem aconseguir un ambient implicant en l’exercici.

motivación jugador tarea futbol

2.      MOTIVACIÓ QUE GENERA LA TASCA / EXERCICI

El segon element té a veure amb la pròpia tasca d’entrenament. El grau de motivació del jugador augmentarà si l’exercici que realitza en un moment donat li suposa un repte o directament el diverteix. García-Calvo (2014) assenyala diferents factors o estratègies per a aconseguir un clima implicant en les tasques:

  • Disseny de tasques basades en la varietat.
  • Que la tasca suposi un repte personal.
  • Utilitzar exercicis i jocs cooperatius, que millorin la cohesió del grup i la relació entre els jugadors.
  • Que existeixi implicació activa i llibertat de decisió, utilitzant diferents estils d’ensenyament amb els quals podem una major implicació dels jugadors en les tasques.

3.      MOTIVACIÓ DEL MR. CAP ALS SEUS JUGADORS

Com a últim element trobem la motivació que demostra l’entrenador cap als seus jugadors. Aquesta té a veure amb els feedbacks i alhora amb la comunicació tant verbal com no verbal. L’entrenador ha de saber i conèixer, quan i com donar l’estímul que li falta al jugador per a que doni el “plus” d’intensitat.

Una major motivació ajudarà a augmentar el processament d’informació. D’aquesta manera l’entrenador ha d’intentar crear condicions que facilitin l’atenció del jugador, ja que una bona motivació serà conseqüència de més concentració i esforç mental a l’hora de rebre la informació. Una forma de crear aquestes condicions és a partir del feedback (Januario et al., 2016).

intensidad entrenamiento cholo simeone

.

Resumint, el principal factor que condiciona el clima d’intensitat en els entrenaments té a veure amb la motivació del jugador. Els autors solen distingir-ne dos tipus: la motivació intrínseca i la motivació extrínseca. Pel que respecta a la motivació intrínseca al jugador té a veure amb el compromís amb una activitat per plaer i per la satisfacció d’executar-la. La motivació extrínseca al jugador, és aquella depèn dels reforços ambientals o externs per a poder exercir la seva pràctica (Dosil, 2008).

D’aquesta manera podríem classificar el tipus de motivació que es donen segons els 3 elements de la següent manera:

formula intensidad futbol entrenamiento

INFOGRAFIA

infografia formula intensidad futbol entrenamiento

Referències

– Dosil, J. (2008). Psicología de la actividad Física y del Deporte (2ª ed.). Madrid: McGraw-Hill

– García-Calvo, T. (2014). Motivación y comportamientos adaptivos en jóvenes futbolistes (Tesis doctoral). Universidad de Extremadura, Extremadura.

– Januario, N., Rosado, A., Mesquita, I., Gallego, J., & Aguilar Parra, J. M. (2016). Determinants of feedback retention in soccer players. Journal of Human Kinetics , 235-241

– Seirul·lo, F. (2009). Una línea de trabajo distinta. Revista de Entrenamiento Deportivo, 23(4): 13-18

FORMULA INTENSIDAD ENTRENAMIENTOS FUTBOL

Fórmula de la intensitat per a aconseguir un ambient de treball als entrenaments

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

2020 © En Ratxa – Pàgina oficial